USNESENÍ ZO ZE DNE 23.1.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 23.1.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 23.1.2008

                                                                                                                Č.14

Usnesení z jednání zastupitelstva obce

konaného dne 23.1.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo

 

   ( 1 )  a schválilo změnu rozpočtu na rok 2007/ 4. a 5. rozpočtové opatření,proti navrhovanému rozpočtu  dle přílohy  /7pro/  

   ( 2 )  dopis pana Šokčeviče ,ve kterém žádá snížení nájmu.ZO rozhodlo nevyhovět žádosti /7pro/

   ( 3 ) PRV obce a rozhodlo jej aktualizovat o „Témata a návrhy k rozvoji  Obce Kubova Hut´do roku 2010 “projednané ZO dne 27.června 2007/5pro,1proti,1se zdržel/

   ( 4)  a schválilo návrh konceptu rozpočtu na rok 2008 dle přílohy /7pro/

    

 

 

Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o kontrole místních poplatků za období od 12/2006,1-3/2007 .Výsledky zprávy musí porovnat s evidencí na OÚ./7pro/

 

Předseda inventarizační komise informoval o proběhlé inventarizaci. ZO ukládá předsedovi finančního výboru realizaci navrženého řešení/7pro/

 

ZO rozhodlo o přihlášení Obce do Sdružení místních samospráv ČR /7pro/

 

 

 

          

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 30.1..2008

Č.j.

Svěšeno:15.2.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ