VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č.106/1999 SB.,

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.,

Výroční zpráva
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2022

Počet podaných žádostí o informace

1

Počet nevyhovění žádostem

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

Případné sankce ze nedodržení tohoto zákona

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

V Kubově Huti dne 20.1.2023 …………………………………………….

Ing. Zbyněk Klose

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ