OZNÁMENÍ PRO OBČANY KÁCENÍ DŘEVIN NA P.Č.133/3 A 128/2 V K.Ú. KUBOVA HUT´ | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

OZNÁMENÍ PRO OBČANY KÁCENÍ DŘEVIN NA P.Č.133/3 A 128/2 V K.Ú. KUBOVA HUT´

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Oznámení pro občany Kácení dřevin na p.č.133/3 a 128/2 v k.ú. Kubova Hut´

    Obecní úřad Kubova Hut´,Kubova Hut´22, 385 01 VimperkOznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle §8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Dne 7.12.2022 podal žadatel Chata Boubín s.r.o., zastoupenou Miroslavem Vodenkou, jednatel společnosti Na Folimance 17/2154, Praha 2 120 00 u obecního úřadu Kubova Hut´ žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č.133/3 a 128/2 v k. ú. Kubova Hut´,kterými jsou vlastníci.


Dnem 30.12.2022 bylo zahájeno odst. 1 § 44 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust.§ 8 odst.1 zákona č.114/1992Sb.,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon).Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 1 ks smrku,1 ks borovice a 1 ks modřínu


Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu §36,37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší orgán předpokládá, že shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí k datu 15.1.2023, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání. Po tomto termínu dá účastníkům řízení možnost ve smyslu odst.3 § 36 správního řádu se k podkladům rozhodnutí vyjádřit.
V Kubově Huti dne 30.12.2022 …………………………..

Ing. Zbyněk Klose

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ