VOLBY 2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2023

Obecní úřad Kubova Hut´,Kubova Hut´22 ,385 01 Vimperk

Oznámení
o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

a

o termínu školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí
Podle ust. § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s přípravou konání volby prezidenta republiky, která se

uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (1.kolo), případné (2.kolo) 27. a 28. ledna 2023, tímto


svolávám


první zasedání okrskových volebních komisí,


které se uskuteční v pátek dne 23. prosince 2022 od 15:00 hodin na obecním úřadě ,Kubova Hut´č.22 ,

385 01 Vimperk, a


oznamuji


termín školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování voleb na čtvrtek 5. ledna 2023 ve Vimperku, kulturní středisko ve Vimperku. Prezence je od 8:30 - 9:00 hodin, školení od 9:00 - 12:00 hodin. Toto oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

V Kubově Huti ,15.12.2022 Ing. Zbyněk Klose starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ