DODATEK Č.1 K OZV Č.3/2021 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

DODATEK Č.1  K OZV Č.3/2021

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Dodatek č.1 k OZV č.3/2021

__________________________________________________________________OBEC Kubova Hut´

Dodatek k č.1 k

obecně závazná vyhláška obce Kubova Hut´ č.3/2021,

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci


Zastupitelstvo obce Kubova Hut´ se na svém zasedání dne …...... usnesením č. 4 usneslo vydat dodatek k OZV č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v Čl. 6 na základě § 84 odst.2 písm.h zákona č.128/2000 Sb.,o obcích změnu v článku:

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 1,0 Kč za l.

Účinnost

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2023


................................... ..........................................

Bc.Jan Beran Ing.Zbyněk Klose

místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.12.2022

Sejmuto z úřední desky dne: 17.12.2022

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ