USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 7.11.2022 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 7.11.2022

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 7.11.2022

č.2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 7.11.2022


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


 1. ZO projednalo a schválilo nakládat s majetkem obce dle § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb., prodej jednoho bytu č.p.66 v k.ú. Kubova Hut´ vybudovaného na st.p.č.131,p.č.396 ostatní plocha a p.č.36/1 trvalý porost /5 pro /

 2. ZO rozhodlo nečerpat dotaci z IROP na projekt „Novostavba 2 bytových jednotek se sociálním

            bydlením na Kubově Huti“

 1. ZO projednalo a schválilo RZ č.7/2022 dle přílohy a vzalo na vědomí RZ č.6/2022 /5pro/

 2. ZO pověřuje starostu provádět rozpočtové opatření do výše 500 tis. Kč v položkách a s výsledkem seznámit zastupitele na příštím zasedání /5 pro/

 3. ZO ukládá připravit FV koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2023 do 23.11.2022./5pro/

 4. ZO schválilo odpisový plán na rok 2023 a plán inventur na rok 2022 a pověřuje komisi provést inventarizaci majetku obce Kubova Hut´ k datu 31.12.2022.Komise – předseda p. Strnad členové p. Beran a p. Kříha /5pro/

 5. ZO schválilo Jednací řád zastupitelstva obce Kubova Hut´./6pro/

 6. ZO bylo seznámeno s jednacím řádem FV a KV /6pro/

 7. ZO projednalo a schválilo žádost o prodloužení bezúročné půjčky ve výši 350 000,-Kč mezi obcí Kubova Hut´ a Služby obce Kubova Hut´ spol. s r.o. Do 30.4.2024 č.j.18/2020 /6pro/

 8. ZO projednalo žádost o finanční dar a nechválilo žádný příspěvek pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice a Prevent 99 Strakonice /6pro/

 9. Starosta informoval o možnostech dotace z POV JČ na rok 2023

 10. Starosta informoval o programu rozvoje vesnice na rok 2022-2026

Vyvěšeno dne :14.11.2022

č.j.

Svěšeno dne :29.11.2022
…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ