USNESENÍ ZE DNE 28.12.2007 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZE DNE 28.12.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ze dne 28.12.2007

                                                                                                                Č.13

Usnesení z jednání zastupitelstva obce

konaného dne 28.12.2007

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo

 

   ( 1 ) a schválilo změnu rozpočtu na rok 2007/3.rozpočtové opatření ve výši 301.062,-Kč proti navrhovanému rozpočtu  dle přílohy  /6pro/  

   ( 2 )  a pověřuje starostu provést 4.rozpočtové opatření v roce 2007 a s výsledkem seznámit na příštím zasedání ZO  /6pro/

   ( 3 ) žádost starosty Vimperka o morální podporu při výstavbě „Areál vodních sportů Vimperk „ a rozhodlo jej podpořit /6 pro/

    

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

  

   ( 1 ) rozpočtové provizorium na rok 2008 v bodech

-         obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce

-         obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

-         obec hradí mimořádně výdaje schválené ZO /6pro/

      ( 2 ) směrnici Obce Kubova Hut´ č. 1/2007 k zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od 1.1.2008 /6pro/

 

ZO ukládá finančnímu výboru připravit rozpočet na rok 2008 do 20.1.2008

 

Předseda fin. výboru informoval o proběhlé inventarizaci. ZO ukládá vypracovat zprávu o inventarizaci včetně návrhu řešení do 20.1.2008 /6pro/

 

ZO ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zprávu o kontrole výběru místních poplatků z ubytování do 20.1.2008 /6pro/ 

ZO projednalo cenu etikety za svoz komunálního odpadu,cena bude od 1.1.2008

60,-Kč za 1 lístek pro jeden vývoz

ZO ukládá starostovi zajistit informace potřebné k vytvoření regulačního rámce pro ohňostroje v k.ú. Kubova Hut´

 

 

 

          

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno : 4.1..2008

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ