USNESENI USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 21.10.2022 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENI USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 21.10.2022

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usneseni ustavujícího zasedání ZO ze dne 21.10.2022

č.1


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 21.10.2022


Ustavující zasedání zastupitelstva obce :


Všichni členové zastupitelstva složili slib.


ZO schválilo program jednání ./7pro/


ZO rozhodlo, že starosta a místostarosta budou neuvolnění pro výkon funkce./ 7pro/


ZO zvolilo -neuvolněného starostu obce pana Ing. Zbyňka Kloseho ./6 pro ,1 se zdržel p. Klose/

-neuvolněného místostarostu pana Bc. Jana Berana ./6pro,1 se zdržel p. Beran/

- předsedu finančního výboru pana Bc. Aleše Strnada ./6pro,1 se zdržel p. Strnad/

členové FV p. Jiří Březovský a Ing. Nikola Frühaufová./ 7pro/

- předsedu kontrolního výboru pana Ing. Jana Kříhu./6 pro,1 se zdržel p. Kříha/

členové KV pí. Monika Bělohlavová a Ing. Zbyněk Klose ml./7pro /


Odměny zastupitelů budou od 21.10.2022 následující:

- starosta 20.000,- Kč ,místostarosta 18.500,-Kč, předseda FV a KV 880,-Kč a členové ZO 280,-Kč

/4pro a 3 proti p. Klose, p. Beran a p. Čtvrtník/.
Vyvěšeno dne : 28.10.2022

č.j.

Svěšeno dne : 12.11.2022

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ