VOLBY 2022 O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2022 O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2022 o době a místě konání

O Z N Á M E N Í

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUT´Starosta obce Kubova Hut´ podle § 29 odst.1 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


o z n a m u j e :Volby do zastupitelstva obce Kubova Hut´ se uskuteční:

v pátek dne 23.9.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 24.9.2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin


MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB:

ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: obecní úřad Kubova Hut´č.p. 22


Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst.1 výše citovaného zákona. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.Dne 7.9.2022 Ing. Zbyněk Klose

starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ