USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.5.2022 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.5.2022

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 6.5.2022

č.30


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 6.5.2022


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


  1. ZO bylo seznámeno s VŘ na akci : Kulturní dědictví Zlaté stezky a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem : firmou Strabag a.s. dle oznámení o výběru dodavatele ./5pro/

  2. ZO souhlasí s jednáním starosty ve věci opravy rozhledny na Boubíně firmou SMP CZ, a.s.

  3. ZO jmenovalo komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Koncepce komunitní energetiky obce Kubova Huť" ve složení Jan Beran, Vladimír Vykydal, Zbyněk Klose

Vyvěšeno dne :13.5.2022

č.j.

Svěšeno dne :29.5.2022
…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ