USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.5.2022 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.5.2022

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 6.5.2022

č.30


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 6.5.2022


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


  1. ZO bylo seznámeno s VŘ na akci : Kulturní dědictví Zlaté stezky a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem : firmou Strabag a.s. dle oznámení o výběru dodavatele ./5pro/

  2. ZO souhlasí s jednáním starosty ve věci opravy rozhledny na Boubíně firmou SMP CZ, a.s.

  3. ZO jmenovalo komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Koncepce komunitní energetiky obce Kubova Huť" - Jan Beran, Vladimír Vykydal, Zbyněk Klose

Vyvěšeno dne :13.5.2022

č.j.

Svěšeno dne :29.5.2022
…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ