JEDNÁNÍ ZO ZE DNE 7.11.2007 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

JEDNÁNÍ ZO ZE DNE 7.11.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Jednání ZO ze dne 7.11.2007

                                                                                                                Č.11

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 7.11.2007

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo

   ( 1 ) POV Jihočeského kraje na rok 2008 a bude dotace směřovat na opravu chodníků, komunikací a úpravy veřejné zeleně v obci ./6pro/  

    ( 2 ) žádost  manželů Urbanových o prodej pozemků v majetku obce. ZO rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č.374/1 (plocha pod stavbou 14m2) a rozhodlo zatím neprodávat další část p.č.374/1 dle přílohy v nákresu. /6pro/

   

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

  

   ( 1 ) Hospodářskou činnost spočívající v provozování lyžařských  vleků /6pro/

   ZO bylo seznámeno s výsledkem Hospodářské činnosti v roce 2007 –provoz lyžařského vleku. Příjem pro obec je 139 000,-Kč.  

    (2)  ZO akceptuje podmínky pí.Íchové  pro pronájem části lyžařského areálu.To je 120 tisíc za rok.Splatného před sezónou 2007/2008./6pro/   

 

       (3)  ZO stanovilo inventarizační komisi ve složení p.Hrůša,pí.Šípková a p.Čtvrtník /6pro/      

 

 

  

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 9.11.2007

Č.j.

Svěšeno:24.11.2007

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ