USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 27.10.2021 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 27.10.2021

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva ze dne 27.10.2021

                                                                                                                                         č.25USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 27.10.2021


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


 1. ZO projednalo a schválilo VŘ pro akci „Obec Kubova Hut´- intenzifikace ČOV rozhodnutí č.1190400325“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Společnost Kubova Hut´-ENVI-PUR a Reno Šumava stavby / jedná se sdružení firem Envipur s.r.o. a Reno Šumava stavby , s.r.o./ za výše nabídnutou cenu 11.686 979,05 Kč bez DPH. /6pro/

 2. ZO bylo seznámeno s RZ č.3/2021 a RZ č. 4/2021 dle přílohy a schválilo RZ č. 5/2021 dle přílohy

  /6pro/

 3. ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled obce Kubova Hut´ do roku 2025 dle přílohy /6pro/

 4. ZO projednalo a schválilo žádost o dar pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice ve výši 1.000,-Kč./6pro/

 5. ZO projednalo a souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy – č.27/2021/11 mezi obcí Kubova Hut´a Lesy ČR,s.p. na p.č. 645/4 v k.ú. Včelná pod Boubínem /jedná se o pozemek pod rozhlednou Boubín /6pro/

 6. ZO uložilo provést inventarizaci majetku obce a schválilo komisi ve složení : Jan Beran,Aleš Strnad,Radek Čtvrtník – stanoven předsedou komise /6pro/. ZO projednalo a schválilo odpisový plán na rok 2022 a plán inventur na rok 2021 /6pro/

 7. ZO uložilo FV připravit koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2022 do 20.11.2021/6pro/

 8. ZO ukládá starostovi oslovit alespoň tři projekční kanceláře na projekt nové rozhledny na Boubíně do 31.12.2021/6pro/

 9. ZO dodatečně projednalo a schválilo smlouvu o nájmu movité věci č.GDS/ZE210021/S 004 s pronajímatelem Gemos Dopravní systémy a.s., kde předmětem nájmu je měřící zařízení./6pro/

Vyvěšeno dne :29.10.2021

č.j.

Svěšeno dne :14.11.2021
…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ