USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 7.7.2021 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 7.7.2021

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva ze dne 7.7.2021


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUT´ č.24
KONANÉHO DNE 7.7.2021Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo : 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Obec Kubova Hut´- intenzifikace ČOV“. ZO schválilo členy výběrové komise pro zhotovitele ve složení :

  1) Ing.Klose náhradník p. Matějka

  2) p. Vykydal Mgr.Hrůša

  3) Bc.Beran Ing.Frühauf

  4) Mgr.Očásková

  5) Mgr.Štěpánek /4pro/

 2. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo dle návrhu na akci „Obec Kubova Hut´- intenzifikace ČOV“./4pro/

 3. ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu obce Kubova Hut´dle přílohy /4pro/

 4. ZO projednalo a schválilo žádost města Vimperk o příspěvek na provoz cyklobusu. ZO rozhodlo přispět částkou ve výši 5.000,-Kč .

  V této souvislosti ZO souhlasí se zřízením veřejné služby v přepravě cestujících a ZO souhlasí s užitím znaku obce Kubova Hut´pro tuto akci/ 4pro/

 5. ZO projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB mezi firmou EG.D a.s. Brno a obcí Kubova Hut´na zřízení VB na p.č.384/1 v k.ú. Kubova Hut´za úplatu 2.000,-Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy /4pro/

 6. ZO projednalo a schválilo smlouvu č. PI-014330044602/005 o zřízení VB mezi firmou EG.D a.s. Brno a obcí Kubova Hut´na zřízení VB na p.č.174,176 v k.ú. Kubova Hut´za úplatu 600,-Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy /4pro/

 7. ZO nesouhlasí s návrhem stanovení místní úpravy provozu dle DIO „Doplnění TDZ na žel. přejezdu P1014-Kubova Hut´ dle předložených podkladů /4pro/

Vyvěšeno dne :9.7.2021

č.j.

Svěšeno dne :24.7.2021…………………………………… ……………………………….

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ