USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 21.4.2021 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 21.4.2021

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.4.2021

č.21


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 21.4.2021


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


1) ZO projednalo a schválilo VŘ na akci „Novostavba 2 bytových jednotek se sociálním bydlením na Kubově Huti“a pověřuje starostu vykonáním dalších potřebných kroků a následně podpisem smlouvy /4pro/

2) ZO projednalo žádost o finanční podporu Linky bezpečí,z.s. a rozhodlo jí nepodpořit/4pro/

3) pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o.


Vyvěšeno dne :

č.j.

Svěšeno dne :
…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ