USNESENÍ ZO ZE DNE 2.5.2007 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 2.5.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 2.5.2007

                                                                                                                Č.7

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 2.5.2007

 

                            Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

   ( 1 ) dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění sběru odpadů s Městskými službami s.r.o.,  Vimperk /7pro/

   ( 2 ) a rozhodlo že,do doby schválení změny č.2  nebude Obec povolovat nové stavby na těch plochách ,které řeší změna ÚP/ 4pro,2 se zdrželi ,1proti/                                                                                                              

                                                                     

            

Zastupitelstvo obce schválilo:

   

   ( 1 )   vyhodnocení provozování vodovodu a kanalizace předložené  f.Vak.a.s. v roce 2006 . ZO ukládá starostovi zajistit kvalitnější informace o provozování f.Vak.a.s./7pro/   

  ( 2 )  jednací řád pro kontrolní a finanční výbor s tím ,že předmět činnosti bude stanoven dle zákona 128/2000 Sb. o obcích./7pro/ 

  ( 3 ) záměr založit komisi pro rozvoj obce  při zastupitelstvu Obce Kubova Hut´./7pro/

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       ( 1 ) finančnímu výboru zpracovat materiál, který bude řešit způsob využití prostředků z veřejné sbírky  „rozhledna Boubín“ do týdne ./7pro/

       ( 2 ) místostarostovi  věnovat se problematice palivového dříví pro občany /7pro/

       ( 3 ) kontrolnímu výboru provést kontrolu evidence a výběru místních poplatků za období od 12/2006 do 3/2007 do 30.6.2007 / 7 pro/

      ( 4 ) účetní obce připravit na příští jednání ZO výsledky hospodaření za 1Q 2007 /7pro/

            

    

 

 ZO deleguje p.Hrůšu na setkání s představiteli Krajského úřadu dne 3.5.2007 /7pro/

       

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

 

       starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 4.5.2007

Č.j.

Svěšeno:19.5.2007

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ