USNESENÍ ZO 11.12.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 11.12.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 11.12.2020

č.j.19

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 11.12.2020

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

    1) ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2021 jako schodkový, s tím že schodek je kryt přebytky z minulých let dle přílohy / 5pro/

    2) ZO bylo seznámeno s RZ č.10/2020 a projednalo a schválilo RZ č.11/2020 dle přílohy /5 pro/

    Vyvěšeno dne :11.12.2020

č.j.

Svěšeno dne :26.12.2020

…...............................................… ...............................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ