USNESENÍ ZO ZE DNE 28.2.2007 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 28.2.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 28.2.2007

                                                                                                              Č.6

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 28.2.2007

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

   

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

  

   ( 1 )  a schválilo rozpočet na rok 2007 ve výši příjmů a výdajů 1,700.000,-Kč  /4pro,2proti p.Frček,p.Beran /

   ( 2 ) a schválilo prodloužení termínu zpracování návrhu Změny č.2 ÚZP Kubova Hut´na 15.dubna 2007  /6pro /

   ( 3 ) a schválilo změnu rozsahu ÚZP za rozsah daný novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. /5 pro, 1 se zdržel p.Frček/

   ( 4 ) a schválilo osobu  pověřenou kontaktem s pořizovatelem ÚP podle § 6 odstavec 5 písmena f,stavebního zákona ve vazbě na § 47 odstavec 1 a 4,§ 49 odstavec 1 a     § 53 odstavec 1.- starostu obce ./6pro/

   ( 5 ) a chválilo pověření   podle § 6 odstavce b,stavebního zákona k pořízení Změny č.2 ÚP Kubova Hut´podle § 6 odstavec 1 písmena c, pro Projektový ateliér AD s.r.o. /6pro/

 

 

ZO hlasovalo o  přijetí dvou pozměňovacích návrhů v rozpočtu na rok 2007 u těchto položek:

 

Příjmy pol. 1342    schválený návrh byl 250 tis . změna 180 tis./2pro,4proti,nikdo se nezdržel/

            Pol. 1345   schválený návrh byl 100 tis.   změna 70 tis./2pro,4proti,nikdo se nezdržel /

 

        

 

      

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :3.3.2007

Č.j.

Svěšeno:18.3.2007

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ