USNESENÍ ZO 30.10.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 30.10.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 30.10.2020


č.17

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 30.10.2020

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.7,8,9/2020 dle přílohy

  2)ZO uložilo FV připtravit koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2021 do 15.11.2020 /5pro/

  3)ZO uložilo provést inventarizaci majetku obce komisi ve složení : Jan Beran, Aleš Strnad,Radek Čtvrtník – stanoven předsedou komise /5pro/ ZO projednalo a schválilo odpisový plán na rok 2021 a plá inventur na rok 2020/5pro/

  4) ZO rozhodlo z ekonomických důvodů zrušit VŘ na zakázku Novostavba 2 bytových jednotek se sociálním bydlením na Kubově Huti /5pro/

  5) ZO akceptuje nabídku firmy Gornex s.r.o. na dodávku : Kompletní prvotní náklady na umístění úsekového měřiče rychlosti Kubova Huť /5 pro/

  6) ZO souhlasí s realizací a financováním prací „Údržba úpravny vody obce“ spolufinancované z POV Jč.kraje 2020 /5pro/

  7) ZO rozhodlo požádat o dotaci z POV Jihočeského kraje na akci “Prodloužení vodovodu“, část k polyfunkčnímu objektu obce

ZO bylo seznámeno s aktuálním stavem prací na opravě rozhledny, s uskutečněním koncertu ...až na vrcholky hor... a s realizací akce „Posílení koncových zařízení pro zasněžování školní sjezdovky“ a s odvoláním obce proti územnímu rozhodnutí stavby RD na p.č. 32/15 v k.ú. Kubova Huť  Vyvěšeno dne :2.11.2020

č.j.

Svěšeno dne : 17.11.2020….................................................. ...............................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ