JEDNÁNÍ ZO DNE 30.10.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

JEDNÁNÍ ZO DNE 30.10.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Jednání ZO dne 30.10.2020

Obec Kubova Huť, Kubova Hut´č.22 ,385 01 Vimperk,IČ:00583057

Oznámení

Zasedání zastupitelstva obce Kubova Hut´se bude konat v pátek dne 30.10.2020.od 17.00 hodin na obecním úřadě.

Navržený program :

1) zahájení

2) kontrola usnesení z minulého jednání

3) rozpočtové změny v roce 2020

4) příprava konceptu návrhu rozpočtu na rok 2021

5) inventarizace majetku

6) informace jednatel společnosti

7) seznámení s výsledky kontroly MP

8) různé

9) závěr

Kubova Huť dne 23.10.2020

Ing. Zbyněk Klose

starosta obceProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ