VOLBY 2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2020

Obec úřad Kubova Hut´,Kubova Hut´č.22OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE


Starosta obce Kubova Hut´ podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e :


  1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE SE USKUTEČNÍ

    v pátek dne 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

    v sobotu dne 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: obecní úřad Kubova Hut´č.22

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

    V Kubově Huti dne 17.9.2020 Ing. Zbyněk Klose starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ