VOLBY 2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2020

Obecní úřad Kubova Hut´,Kubova Hut´č.22 385 01 VimperkOZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYStarosta obce Kubova Hut´ podle § 15 odst. 1) zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :


1.Volby do1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.2.Místem konání voleb: ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: obecní úřad Kubova Hut´č.223.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR /platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem/. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek dne 9.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 10.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.Volič obdrží hlasovací lístky na II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve volební místnosti ve dnech voleb.
Ing. Zbyněk Klose starosta obce Kubova Hut´ V Kubově Huti 17.9.2020

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ