USNESENÍ ZO ZE DNE 21.2.2007 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ  ZO ZE DNE 21.2.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 21.2.2007

                                                                                                              Č.5

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 21.2.2007

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

   

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

  

   ( 1 )  a odložilo schválení rozpočtu na rok 2007 ve výši příjmů a výdajů 1,700.000,-Kč na příští jednání ZO /6pro/

   ( 2 )  možnost založení OPS a pověřuje starostu přípravnými pracemi   /4pro ,2 proti p. Frček,p. Beran/

 

 

ZO uznává potřebu  přezkoumat celkovou koncepci výstavby na těch pozemcích,které jsou řešeny v probíhající změně ÚZP.

 

ZO ukládá starostovi svolat schůzku s těmi subjekty ,které chtějí na výše uvedených pozemcích stavět /5 pro, 1 se zdržel p. Frček/ 

 

ZO bylo seznámeno s nařízením vlády č.37/2003 ve sbírce zákonů č.614/2006 ohledně změny odměn zastupitelů od 1.1.2007   /6pro/

        

 

      

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 24.2.2007

Č.j.

Svěšeno:11.3.2007

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ