VOLBY 2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2020


Obecní úřad Kubova Hut´ Kubova Hut´č.22 ,385 01 VimperkP O Z V Á N K A


na první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo 9. a 10. října 2020 Podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“) a podle ust. § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“)


svolávám první zasedání okrskových volební komise na den 11. září 2020 v 19:00 hodin na

obecním úřadě č.p. 22


S sebou si, prosím, vezměte občanský průkaz. Při prezenci bude možné též nahlásit číslo bankovního účtu, na který Vám bude zaslána odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise. Vaše účast na tomto zasedání je nutná. Členové okrskových volebních komisí budou skládat předepsaný slib a losováním bude určen předseda a místopředseda jednotlivé okrskové volební komise. Podle ust. § 15 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a podle ust. § 14c odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Z důvodu mimořádných opatření MZČR platných od 1. 9. 2020 proběhne zasedání s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, apod.)


Ing. Zbyněk KloseVyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ