USNESENÍ ZO 24.7.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 24.7.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 24.7.2020

č.16


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 24.7.2020


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kubova Hut´a městem Vimperk o výkonu přenesené působnosti dle přílohy /5pro/


2) pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o


3) ZO bylo seznámeno s RZ č.5,6/2020 dle přílohy


4)ZO rozhodlo pověřit kontrolou MP p.Hrůšu/předseda/p.Vykydala a p. Matějku/členové/. Kontrola místních poplatků proběhne ve dnech 27.7.2020-31.7.2020 /5pro/


Informace : koncert „Až na vrcholky hor“ se bude konat 12.9.2020


Vyvěšeno dne :27.7.2020

č.j.

Svěšeno dne : 11.8.2020

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ