USNESENÍ ZO 22.6.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 22.6.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 22.6.2020

č.15


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 22.6.2020


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet, FIN 2-12 obce Kubova Hut´ za rok 2019,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 ,přehled dotací za rok 2019 a přílohu k závěrečnému účtu firmy Služby obce Kubova Hut´spol. s.r.o. s výrokem- bez výhrad /5pro/.


2)ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2019 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /5 pro -p.Klose, p.Hrůša,p. Matějka , p.Vykydal a p. Frühauf/


3) pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o


4) ZO bylo seznámeno s RZ č.4/2020 dle přílohy


Vyvěšeno dne :24.6.2020

č.j.

Svěšeno dne : 9.7.2020

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ