JEDNÁNÍ ZO DNE 22.6.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

JEDNÁNÍ ZO DNE 22.6.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Jednání ZO dne 22.6.2020

Obec Kubova Hut´,Kubova Hut´22,385 01 Vimperk
Oznámení

Zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí dne 22.6.2020

v 18.00 hodin na Obecním úřadě.
Program: 1/ zahájení

2/projednání a schválení závěrečného účtu ,zprávy o výsledku přezkumného hospodaření za rok


2019,rozvahy,FIN2-12 a inventarizace k 31.12.2019

3/ rozpočtové změny

4/různé

5/závěr


Vyvěšeno : 15.6.2020 Ing.Zbyněk Klose

Starosta obce

Svěšeno :22.6.2020


Čv.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ